kk 229.jpg

BRUNEI DARUSSALAM - 2004

Bandar Seri Bagawan - Jerudong Park - Labuan Ferry (Malaysia) - Niah Caves & Lambir Hills school trip with ISB